Đang gửi

Chi tiết tác phẩm

Phạm Trung Dũng

Đại đội 17, Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan Chính trị

30/03/2024 Lượt xem (87)