Đang gửi

Tác phẩm

Nguyễn Thùy Dương

Trường, lớp
Học viện Ngoại Giao, NNA49C1
Đơn vị
Hà Nội
Thời gian
16/03/2024
Bình chọn
(17)
Trịnh Xuân Hoàng

Trường, lớp
19Q3, khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thời gian
22/03/2024
Bình chọn
(55)
Nguyễn Như Quỳnh

Trường, lớp
Trường Đại học Quy Nhơn, Kinh tế K46B
Đơn vị
Kinh tế K46B
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(26)
Phạm Tuấn Anh

Trường, lớp
Học viện Quân Y, Dh56b
Đơn vị
Tiểu đội 6, lớp dh56b, hệ 4
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(2)
Nguyễn Trung Kiên

Trường, lớp
Học Viện Quân Y, Lớp DH56A
Đơn vị
Tiểu đội 8
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(1)
Lê Thị Ngọc Nhi

Trường, lớp
Đại học Ngoại Ngữ Huế
Đơn vị
Đại học Huế
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(3)
Hồ Thanh Dũng

Trường, lớp
Học viện Quân y
Đơn vị
Lớp DH56B
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(1)
Trần Quang Linh

Trường, lớp
Lớp DH56B - Học viện Quân Y
Đơn vị
Lớp DH56B- Hệ 4- Học viện Quân Y
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Văn Hoàn

Trường, lớp
DH56B - Học viện Quân Y
Đơn vị
a4 - DH56B - Hệ 4
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Văn Hoàn

Trường, lớp
DH56B - Học viện Quân Y
Đơn vị
a4 - DH56B - Hệ 4
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Công Thời

Trường, lớp
Học Viện Quân Y, Lớp DH56B
Đơn vị
a3-DH56B-Hệ 4- HỌC VIỆN QUÂN Y
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Việt Phương

Trường, lớp
DH56B - Hệ 4 - Học Viện Quân y
Đơn vị
Tiểu đội 4
Thời gian
23/03/2024
Bình chọn
(1)