Đang gửi

Tác phẩm

Vũ Thị Duyên

Trường, lớp
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đơn vị
Lớp TTĐPT K41
Thời gian
25/03/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Chí Hoàng

Trường, lớp
Trường đại học Duy Tân
Đơn vị
K24KTN
Thời gian
26/03/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Tiến Dũng

Trường, lớp
Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Đơn vị
Sinh viên Khoa Du Lịch
Thời gian
26/03/2024
Bình chọn
(1)
TRẦN HỒ XUÂN QUÍ

Trường, lớp
Đại học Cửu Long, CNKT Công trình xây dựng Khóa 23
Đơn vị
Vĩnh Long
Thời gian
26/03/2024
Bình chọn
(3)
Trần Thị Tuyền

Trường, lớp
Trường đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị
Khoa Địa lí, Khoá 71, lớp C
Thời gian
26/03/2024
Bình chọn
(12)
Nguyễn Quỳnh Anh

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Lớp 48K18.3
Đơn vị
Đại học Đà Nẵng
Thời gian
26/03/2024
Bình chọn
(6)
Nguyễn Thị Lan Anh

Trường, lớp
Học Viện Ngoại Giao
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(2)
Nguyễn Nhật Vy

Trường, lớp
Đại học Kinh tế Quốc Dân, Digital Marketing 65B
Đơn vị
chi Đoàn Digital Marketing CLC 65B
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(3)
Lê Nguyễn Tố Lam

Trường, lớp
Trường Đại học Khánh Hòa
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Khánh Hòa
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(3)
Trần Quốc Duật

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Đơn vị
BCH HSV trường
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(1)
Trần Ngọc Huyền

Trường, lớp
Trường Đại học Kiên Giang, lớp B021NA1
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kiên Giang
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(1)
TRẦN HỒ XUÂN QUÍ

Trường, lớp
Đại học Cửu Long, CNKT Công trình xây dựng Khóa 23
Đơn vị
Vĩnh Long
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(2)