Đang gửi

Tác phẩm

Hoàng Thị Ngọc Anh

Trường, lớp
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, CĐN QTM 21B
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - HCM
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Lê Thị Tuệ Minh

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(3)
Nguyễn Đức Trường

Trường, lớp
DK12-CNTT1
Đơn vị
Đại học Sao
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Đinh Ngọc Anh

Trường, lớp
TTĐPT K20C - Khoa Nghệ thuật và Truyền thông - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đơn vị
Đại học Thái Nguyên
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(4)
Lê Trần Huy

Trường, lớp
Lớp DH56A, Hệ 4, Học viện Quân y
Đơn vị
Học viện Quân y
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Trung Dũng

Trường, lớp
Đại đội 17, Tiểu đoàn 6
Đơn vị
Trường Sĩ quan Chính trị
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(29)
Lê Thiện Nhân

Trường, lớp
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Đơn vị
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Trung Dũng

Trường, lớp
Đại đội 17, Tiểu đoàn 6
Đơn vị
Trường Sĩ quan Chính trị
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(29)
Lê Thiện Nhân

Trường, lớp
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Đơn vị
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Luyện Thị Sao Chi

Trường, lớp
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Lớp Anh SPK20C
Đơn vị
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(1)
Luyện Thị Sao Chi

Trường, lớp
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Lớp Anh SPK20C
Đơn vị
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Lê Thiện Nhân

Trường, lớp
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Đơn vị
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)