Đang gửi

Tác phẩm

Trịnh Thị Vân Anh

Trường, lớp
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Lớp QKD62ĐH1
Đơn vị
Khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(21)
Khương Thị Hương Giang

Trường, lớp
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - K68 Văn Học
Đơn vị
Khoa Văn Học
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
TA THI LAN ANH

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(1)
TRẦN HỒ XUÂN QUÍ

Trường, lớp
Đại học Cửu Long, CNKT Công trình xây dựng Khóa 23
Đơn vị
Đại học Cửu Long, CNKT Công trình xây dựng Khóa 23
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(3)
Nguyễn Hoài Thu

Trường, lớp
Khoa Văn Học - Trường ĐHKHXH và NV
Đơn vị
K68 Hán Nôm
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Việt Giang

Trường, lớp
K68 Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đơn vị
Khoa Xã hội học
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Phùng Uyển Cát Tiên

Trường, lớp
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, MT23CN
Đơn vị
Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(12)
Nguyễn Việt Giang

Trường, lớp
K68 Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đơn vị
Khoa Xã hội học
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thị Hương Lan

Trường, lớp
Học viện Ngân Hàng, K26KDQTB
Đơn vị
Đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân Hàng
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(15)
Nguyễn Thị Cát Chi

Trường, lớp
Học Viện Quân Y, Hệ 4
Đơn vị
DH56A
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Bùi Thiên Trúc

Trường, lớp
Trường Đại học Tài chính - Marketing, Lớp: CLC_22DQT06
Đơn vị
Hội Sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hoàng Duy

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao, TTQT49C1
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(2)