Đang gửi

Tác phẩm

Nguyễn Ánh Xuân

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(3)
Lê Ngọc Thắng

Trường, lớp
Học viện Quân Y
Đơn vị
DH56A
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Minh Tuyên

Trường, lớp
Học viện Quân Y - Lớp DH56B
Đơn vị
DH56B-Hệ4
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Việt Dũng

Trường, lớp
Học Viện Quân Y, Lớp DH56A
Đơn vị
Tiểu đội 8
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Hoàng Đình Anh

Trường, lớp
Học viện Quân Y
Đơn vị
Lớp DH56A, Hệ 4
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Văn Nguyên

Trường, lớp
Học viện Quân Y
Đơn vị
Lớp DH56A, Hệ 4
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hà Linh

Trường, lớp
DH56A, Học viện Quân y
Đơn vị
DH56A, Học viện Quân y
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
PHAN ĐÀO ĐOAN TRINH

Trường, lớp
Học viện Quân Y, Lớp DH56A
Đơn vị
tiểu đội 4, lớp DH56A, Hệ 4, Học viện Quân Y
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hiệp Hòa

Trường, lớp
Lớp DH56A, Hệ 4
Đơn vị
Học viện Quân Y
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Đỗ Tạ Đình Vinh

Trường, lớp
Học Viện Quân Y
Đơn vị
Tiểu đội 3, Lớp DH56A, Hệ 4
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Lê Công Minh

Trường, lớp
Học Viện Quân Y lớp DH56B
Đơn vị
a2
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(2)
Chu Quang Minh

Trường, lớp
Học viện Quân Y
Đơn vị
Tiểu đội 6 Lớp DH56B
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(1)