Đang gửi

Tác phẩm

Lê Công Minh

Trường, lớp
Học Viện Quân Y lớp DH56B
Đơn vị
a2
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Văn Mạnh

Trường, lớp
Học Viện Quân Y
Đơn vị
DH56B
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Tấn Phát

Trường, lớp
Học viện Quân Y, lớp DH 56B
Đơn vị
Tiểu đội 6 Lớp DH56B hệ 4
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Chấn Nguyên

Trường, lớp
Học viện Quân y DH56B
Đơn vị
A3
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(1)
Võ Đình Đức

Trường, lớp
Học Viện Quân Y
Đơn vị
DH56B
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Văn Tú

Trường, lớp
Học viện Quân Y, Lớp DH56A
Đơn vị
tiểu đội 4, lớp DH56A, Hệ 4, Học viện Quân Y
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Duy Hồng

Trường, lớp
Học viện Quân Y, Lớp DH56A
Đơn vị
tiểu đội 7, lớp DH56A, Hệ 4, Học viện Quân Y
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(0)
Lê Thị Kim Liên

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
24/03/2024
Bình chọn
(1)
Hoàng Thị Phương Thảo

Trường, lớp
Trường đại học sư phạm Hà Nội, khoa LLCT-GDCD, lớp K72B3
Đơn vị
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian
25/03/2024
Bình chọn
(1)
Hồ Văn Phong

Trường, lớp
Trường Đại học An ninh nhân dân
Đơn vị
BCH Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân
Thời gian
25/03/2024
Bình chọn
(72)
Nguyễn Thị Lan Anh

Trường, lớp
KDQT49B1
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
25/03/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Thị Thùy Dương

Trường, lớp
Lớp Lịch sử k20 - trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Đơn vị
trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Thời gian
25/03/2024
Bình chọn
(0)