Đang gửi

Tác phẩm

TRẦN HỒ XUÂN QUÍ

Trường, lớp
Đại học Cửu Long, CNKT Công trình xây dựng Khóa 23
Đơn vị
Vĩnh Long
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(3)
TRẦN HỒ XUÂN QUÍ

Trường, lớp
Đại học Cửu Long, CNKT Công trình xây dựng Khóa 23
Đơn vị
Vĩnh Long
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(3)
Phạm Vũ Hải Đăng

Trường, lớp
Lớp 4709-Trường Đại Học Luật Hà Nội
Đơn vị
Đoàn thanh niên trường Đại học Luật Hà Nội
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(3)
Phạm Vũ Hải Đăng

Trường, lớp
Lớp 4709-Trường Đại Học Luật Hà Nội
Đơn vị
Đoàn thanh niên trường Đại học Luật Hà Nội
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(3)
Nguyễn Diệu Linh

Trường, lớp
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị
K68 Đông Phương học
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(1)
Vũ Trung Kiên

Trường, lớp
Lớp K21CCQ, Trường Đại học Luật Hà Nội
Đơn vị
Thành phố Hà Nội
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(19)
Phan Ngọc Diễm

Trường, lớp
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị
Cá nhân
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(14)
Đỗ Ngọc Hương Giang

Trường, lớp
Đại học Sư phạm Hà Nội 2, K47C Sư phạm Tiếng Anh
Đơn vị
K47C Sư phạm Tiếng Anh
Thời gian
27/03/2024
Bình chọn
(2)
Trịnh Xuân Hoàng

Trường, lớp
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, 19Q3
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(51)
Lê Phan Nhật Linh

Trường, lớp
Đại học Duy Tân
Đơn vị
Khoa Công Nghệ Phần Mềm, lớp TPM3
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(1)
Vũ Quang Linh

Trường, lớp
Lớp K72B2, Khoa LLCT - GDCD, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị
Thành phố Hà Nội
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(5)
Bo Bo Quốc Hùng

Trường, lớp
Trường Đại học Quy Nhơn, lớp Sư phạm Lịch sử K45
Đơn vị
Cá nhân
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(11)