Đang gửi

Tác phẩm

Lê Thị Thanh Huyền

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
lớp KDQT50B4
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(4)
Nguyễn Ngọc Hải Bắc

Trường, lớp
Học viện Quân y, Hệ 4, lớp DH 56A
Đơn vị
Tiểu đội 2
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Phan Hoàng Tây

Trường, lớp
Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, lớp 24AV0101
Đơn vị
Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Thị Bắc

Trường, lớp
DK12_CNTT2 Trường Đại Học Sao Đỏ
Đơn vị
Trường Đại Học Sao Đỏ
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Trịnh Xuân Hoàng

Trường, lớp
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 19Q3
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(35)
Lê Lưu Vĩnh Khoa

Trường, lớp
Trường Đại học An ninh nhân dân
Đơn vị
Chi đoàn D30D1
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(313)
Nguyễn Phượng Nhi

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao Việt Nam, NNA49B1
Đơn vị
Khoa Tiếng Anh
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(1)
Đặng Quốc Việt

Trường, lớp
Trường Đại học An ninh nhân dân
Đơn vị
Chi đoàn D30D1
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(43)
Hoàng Thị Ngọc Anh

Trường, lớp
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, CĐN QTM 21B
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - HCM
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Phan Ngọc Diễm

Trường, lớp
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị
Cá nhân
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Văn Song Phúc

Trường, lớp
Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đơn vị
Lớp Báo mạng điện tử K41
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(1)
Vương Nguyễn Vân Anh

Trường, lớp
Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau, lớp 25TH0101
Đơn vị
Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)