Đang gửi

Tác phẩm

Luyện Thị Sao Chi

Trường, lớp
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Lớp Anh SPK20C
Đơn vị
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(1)
Lê Thiện Nhân

Trường, lớp
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Đơn vị
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Đình Quang

Trường, lớp
Học viện Quân y 56A
Đơn vị
Tiểu đội 4
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(0)
Lê Thị Thanh Huyền

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
lớp KDQT50B4
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(1)
Phạm Trung Dũng

Trường, lớp
Tiểu đoàn 6
Đơn vị
Trường Sĩ quan Chính trị
Thời gian
30/03/2024
Bình chọn
(29)
Lương Thục Quyên

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Chi đoàn QHQT (5) Học viện Ngoại giao
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(2)
Nguyễn Thị Trà Giang

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Hồ Minh Hiển

Trường, lớp
D21_TH04
Đơn vị
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Hoàng Nguyễn Linh Chi

Trường, lớp
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long, EC001 - K47
Đơn vị
Phân hiệu Vĩnh Long
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn BÍch Trâm

Trường, lớp
Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh - NT22/A2
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(13)
Nguyễn Thị Trà Giang

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Quang Bách

Trường, lớp
Học viện Quân y
Đơn vị
Lớp DH56A - Hệ 4
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)