Đang gửi

Tác phẩm

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trường, lớp
Lớp TU2Q, Trường Đại học Sư phạm Huế.
Đơn vị
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(8)
Nguyễn Trần Huyền Trân

Trường, lớp
Lớp K5 - XDĐ
Đơn vị
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(10)
Trần Minh Ngọc

Trường, lớp
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Khoa Sư phạm, Lớp Giáo dục Tiểu học D2022CLC
Đơn vị
Trường Đại học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Hà Quang Triệu

Trường, lớp
Trường Đại học Đồng Tháp, lớp ĐHSSINH22A
Đơn vị
Trường Đại học Đồng Tháp
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Tạ Thị Lan Anh

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Học viện Ngoại giao
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Xuân Khoa

Trường, lớp
Lớp Triết học K40, khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đơn vị
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(13)
Trần Thanh Hằng

Trường, lớp
Đại học sư Phạm Hà Nội 2
Đơn vị
K47A5 GDTH
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(1)
Lê Thiện Nhân

Trường, lớp
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Đơn vị
Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Thị Thanh Hải

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Đơn vị
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(11)
Khổng Thị Mỹ Huyền

Trường, lớp
Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, K47A3 GDTH
Đơn vị
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(451)
Trần Nguyễn Quốc Trường

Trường, lớp
B022TT4 - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Đơn vị
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(5)
Trần Minh Phương

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Lớp K49 Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh
Đơn vị
Khoa Toán
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(1)