Đang gửi

Tác phẩm

Phùng Minh Châu

Trường, lớp
Lớp Sư phạm Ngữ văn D2022B, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Đơn vị
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Đức Mạnh

Trường, lớp
K47b - sư phạm Lịch sử - Đại học Sư Phạm Hà Nội
Đơn vị
Sư phạm Lịch Sử - Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(25)
Phan Đặng Trần Thanh Hảo

Trường, lớp
Trường Đại học Khánh Hòa
Đơn vị
Hội Sinh viên trường Đại học Khánh Hòa
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(19)
La Thị Hạnh

Trường, lớp
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, K47A4 Giáo dục Tiểu học
Đơn vị
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(1)
Trịnh Thị Quỳnh Ngân

Trường, lớp
Truòng Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Lớp K49 SPLS
Đơn vị
Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(2)
Phạm Thị Thanh Hoa

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, K47A4
Đơn vị
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Bo Bo Quốc Hùng

Trường, lớp
Trường Đại học Quy Nhơn, lớp Sư phạm Lịch sử K45
Đơn vị
Cá nhân
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(4)
Lê Thị Cẩm Ly

Trường, lớp
Đại học Sư phạm-Đại học Huế, Lớp TU3K+TU3L
Đơn vị
Đại học Sư phạm-Đại học Huế
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(12)
Tạ Khánh Linh

Trường, lớp
Học viện Ngoại Giao - QHQT50C11403
Đơn vị
Học viện Ngoại Giao
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
thào thị hồng vân

Trường, lớp
trường đại học sư phạm hà nội 2
Đơn vị
SP vật lý
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(3)
Bùi Hữu Hà

Trường, lớp
Lớp CT28A, Trường Sĩ quan Chính trị
Đơn vị
Đại đội 13, Tiểu đoàn 5
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Liên Hoa

Trường, lớp
Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Lớp K48 NNTQ
Đơn vị
Khoa Tiếng Trung Quốc
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)