Đang gửi

Tác phẩm

Dương Thị Ngọc

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - K47G
Đơn vị
Khoa Tiếng Trung Quốc
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Quang Duy

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 48LS
Đơn vị
Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(7)
Pờ Mỳ Giang

Trường, lớp
Trường đại học sư phạm Hà Nội 2. Lớp 49A Lịch sử và địa lí
Đơn vị
Khoa lịch sử
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(2)
Nguyễn Minh Hiếu

Trường, lớp
ĐH28LQF
Đơn vị
Tiểu đoàn 28, Trường Sĩ quan Thông tin
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Lưu Thị Thu Huyền

Trường, lớp
Trường ĐHSP Hà Nội 2
Đơn vị
K49B NNTQ
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đơn vị
K47A11
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(8)
Lưu Phương Thảo

Trường, lớp
Trường Đại học y dược Thái Nguyên- XNYHK5
Đơn vị
Đại học y dược Thái Nguyên
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(321)
Bùi Quang Khải

Trường, lớp
Trường Sĩ quan Chính trị
Đơn vị
Đại đội 13, Tiểu đoàn 5
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Lục Văn Lập

Trường, lớp
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Đơn vị
Sinh viên
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(10)
Vũ Thị Thanh Hải

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Đơn vị
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(11)
Phạm Mai Phương

Trường, lớp
Trường ĐHSP Hà Nội 2, Lớp K49A SPTA, Lớp K49B SPTA, Lớp K49 NNA
Đơn vị
Khoa Tiếng Anh
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(118)
Phùng Minh Châu

Trường, lớp
Sư phạm Ngữ văn D2022B, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Đơn vị
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)