Đang gửi

Tác phẩm

Khổng Thị Mỹ Huyền

Trường, lớp
Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, K47A3 GDTH
Đơn vị
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(45)
Trần Minh Phương

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Lớp K49 Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh
Đơn vị
Khoa Toán
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(2)
Trịnh Thị Quỳnh Ngân

Trường, lớp
Truòng Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Lớp K49 SPLS
Đơn vị
Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(4)
Trần Kim Oanh

Trường, lớp
Trường Đai học Sư phạm Hà Nội 2,
Đơn vị
Khoa Lịch Sử
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(4)
Phạm Hương Lan

Trường, lớp
Lớp K47D - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đơn vị
Khoa Tiếng Trung Quốc
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(2)
Phạm Hương Lan

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Lớp K47D
Đơn vị
Khoa Tiếng Trung Quốc
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Hoàng Thị Thu Hằng

Trường, lớp
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2- Lớp K49A Sư Phạm Lịch Sử và Địa Lí
Đơn vị
Khoa Lịch Sử- Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(8)
Khương Thị Hương Giang

Trường, lớp
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - K68 Văn Học
Đơn vị
Khoa Văn Học
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(0)
Đặng Thị Hiền

Trường, lớp
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2- Lớp K47B
Đơn vị
Khoa Lịch Sử- Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(16)
Hồ Xuân Thành

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Lớp K47B
Đơn vị
Khoa Lịch sử
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(5)
Đặng Thị Hiền

Trường, lớp
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2- Lớp K47B
Đơn vị
Khoa Lịch Sử- Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(10)
Vũ Văn Nam

Trường, lớp
Lớp K47B Giáo dục Công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đơn vị
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thời gian
01/04/2024
Bình chọn
(235)