Đang gửi

Tác phẩm

Đặng Thái Sơn

Trường, lớp
Học Viện Quân Y
Đơn vị
DH56A
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Đỗ Nhật Minh

Trường, lớp
Lớp 25TH0101, Phân Hiệu Trường Đại Học Bình Dương tại Cà Mau
Đơn vị
Cà Mau
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hoàng Thành

Trường, lớp
Trường Đại học Kiến Trúc TPHCM - MT21CN/A2
Đơn vị
Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Kiến trúc TPHCM
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(11)
Nguyễn Hữu Cảnh

Trường, lớp
Học Viện Quân Y
Đơn vị
DH57A
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hữu Cảnh

Trường, lớp
Học Viện Quân Y
Đơn vị
DH56A
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Đỗ Nguyên Đăng Khoa

Trường, lớp
Học viện Quân y
Đơn vị
DH56A
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thùy Trang

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(39)
Luyện Thị Sao Chi

Trường, lớp
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Lớp Anh SPK20C
Đơn vị
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(1)
Đặng Thu Trang

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Lớp Khoa học quản lý 64A
Đơn vị
Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(15)
Nguyễn Trần Đức Lương

Trường, lớp
Học viện Quân y, Lớp DH56A
Đơn vị
Học viện Quân y, Hệ 4, Lớp DH56A
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Lò Nguyễn Hoàng

Trường, lớp
Học Viện Quân Y DH56A
Đơn vị
Hệ 4 Lớp DH56A tiểu đội 2
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)
Đặng Huy Giang

Trường, lớp
Học viện Quân y, Lớp DH56A
Đơn vị
Tiểu đội 1
Thời gian
31/03/2024
Bình chọn
(0)