Đang gửi

Tác phẩm

Đinh Huy Vũ

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Lớp K73A4 Khoa Tiếng Anh
Đơn vị
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(10)
Phạm Huyền Ly

Trường, lớp
Học viện Ngân hàng
Đơn vị
Đội Cộng tác viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng - Blue Wings
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(209)
Đinh Huy Vũ

Trường, lớp
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, K73A4 Khoa Tiếng Anh
Đơn vị
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(18)
TRẦN THỊ SƯƠNG

Trường, lớp
LỚP 71B- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Đơn vị
CHI ĐOÀN 71B- KHOA SINH HỌC
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(12)
Phạm Nguyễn Đức Hưng

Trường, lớp
Trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh A23104
Đơn vị
Trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(34)
Nguyễn Đặng Tuấn Thành

Trường, lớp
Học viện Hải quân
Đơn vị
Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Ngọc Quý

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố HCM
Đơn vị
Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(26)
Hà Thanh An

Trường, lớp
Đại học Sư phạm Huế - Đại học Ngoại ngữ Huế
Đơn vị
Đại học Huế
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(67)
Nguyễn Bùi Thiên Lộc

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Lớp K22504
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Chi Đoàn K22504
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(0)
Chu Đức Trung

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
CLB Lý luận trẻ - NEU
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(63)
Nguyễn Thị Ngọc Lý

Trường, lớp
Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Đơn vị
Quản Trị Kinh Doanh
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(153)
Tô Chấn Hải

Trường, lớp
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
Đơn vị
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian
10/04/2024
Bình chọn
(89)