Đang gửi

Tác phẩm

Trần Ngọc Huyền

Trường, lớp
Đại học Kiên Giang, B021NA1
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kiên Giang
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đinh Huy Vũ

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Lớp K73A4 Khoa Tiếng Anh
Đơn vị
Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(19)
Nguyễn Ngọc Diệp

Trường, lớp
Kế toán 63A, Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(54)
Nguyễn Tấn Lợi

Trường, lớp
Trường Đại học Cần Thơ, Nuôi trồng thủy sản K48
Đơn vị
Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(3)
Trần Ngọc Huyền

Trường, lớp
Đại học Kiên Giang, B021NA1
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kiên Giang
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Việt Anh

Trường, lớp
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, lớp TCSK3
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(59)
HÀ THẢO NHIÊN

Trường, lớp
ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM, LỚP DS47.3
Đơn vị
LIÊN CHI HỘI KHOA LUẬT DÂN SỰ
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(0)
Võ Mai Linh

Trường, lớp
Cao đẳng Dược TW Hải Dương, 14A8
Đơn vị
14a8
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(0)
TRẦN THỊ SƯƠNG

Trường, lớp
LỚP 71B- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Đơn vị
CHI ĐOÀN 71B- KHOA SINH HỌC
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(1)
Võ Mai Linh

Trường, lớp
Cao đẳng Dược TW Hải Dương
Đơn vị
14A8
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(0)
TRẦN THỊ SƯƠNG

Trường, lớp
LỚP 71B- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Đơn vị
CHI ĐOÀN 71B- KHOA SINH HỌC
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(1)
Hoàng Minh Thư

Trường, lớp
K73A4 - Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị
K73A4
Thời gian
03/04/2024
Bình chọn
(11)