Đang gửi

Tác phẩm

HUỲNH THỊ THÙY LINH

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, lớp 21SNV2
Đơn vị
Đại học Đà Nẵng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Đặng Tuấn Thành

Trường, lớp
Học viện Hải quân
Đơn vị
Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Phan Anh Tú

Trường, lớp
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Đơn vị
Khoa Vật Lý
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(6)
Lê Minh Thiện

Trường, lớp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 47.01.SPLSDL.D
Đơn vị
KHOA ĐỊA LÍ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Đặng Tuấn Thành

Trường, lớp
Học viện Hải quân
Đơn vị
Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Tô Thy Thương

Trường, lớp
Trường Đại học Quy Nhơn
Đơn vị
Hoá hoc, Khoa Khoa học Tự nhiên
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(8)
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Trường, lớp
Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Đơn vị
Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(2)
Nguyễn Thu Ngân

Trường, lớp
Học viện Ngân hàng, K26KTDTB
Đơn vị
Học viện Ngân hàng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(30)
Huỳnh Thị Diệu Hằng

Trường, lớp
Nga K19, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
Đơn vị
Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thanh Phúc Tủy

Trường, lớp
Trường Đại học Giao thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh, CN2303D
Đơn vị
Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Trường, lớp
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Đơn vị
Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Văn Đông

Trường, lớp
Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Lớp 2022DHTCNH01
Đơn vị
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(10)