Đang gửi

Tác phẩm

Lê Hữu Đức

Trường, lớp
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Đơn vị
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đặng Thị Hải Yến

Trường, lớp
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
64G Tài chính Ngân hàng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(5)
Phạm Thị Lan Anh

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Lớp TU3I
Đơn vị
TU3I
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(2)
Lê Hữu Đức

Trường, lớp
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Đơn vị
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Nguyễn Bảo

Trường, lớp
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Đơn vị
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Ngọc Quý

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố HCM
Đơn vị
Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thanh Tuyền

Trường, lớp
Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Đơn vị
Khoa Công nghệ thông
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thanh Tuyền - Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường, lớp
Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Đơn vị
Khoa Công nghệ thông
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Phạm Ngọc Quý

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố HCM
Đơn vị
Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nông Thị Hương

Trường, lớp
Lớp CNTTK22C Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên
Đơn vị
Thái Nguyên
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Bùi Thiên Lộc

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Lớp K22504
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Chi Đoàn K22504
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
NGUYỄN THÁI HOÀ YÊN

Trường, lớp
Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đơn vị
khoa Dược
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)