Đang gửi

Tác phẩm

TRẦN ANH QUÂN

Trường, lớp
K11 - QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
Đơn vị
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN

Trường, lớp
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đơn vị
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Nguyễn Phương Ngân

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao, IC2
Đơn vị
Bộ Ngoại giao
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Thị Tường Vy

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(8)
Nguyễn Khánh Linh

Trường, lớp
Học viện Ngân hàng
Đơn vị
Đội Cộng tác viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng - Blue Wings
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(238)
HUỲNH THỊ THÙY LINH

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, lớp 21SNV2
Đơn vị
Đại học Đà Nẵng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Thanh Phúc Tủy

Trường, lớp
Trường Đại học Giao thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh, CN2303D
Đơn vị
Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Hoàng Thái Hưng

Trường, lớp
Học viện Ngân hàng - K26CLC-KTB
Đơn vị
Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(32)
HUỲNH THỊ THÙY LINH

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, lớp 21SNV2
Đơn vị
Đại học Đà Nẵng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Huỳnh Nhật Đấu

Trường, lớp
Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ
Đơn vị
Hội Sinh Viên Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
HUỲNH THỊ THÙY LINH

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, lớp 21SNV2
Đơn vị
Đại học Đà Nẵng
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đặng Phan Huyền My

Trường, lớp
Đại học Luật, Đại học Huế. Lớp: LKT K45K
Đơn vị
Đại học Huế
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(19)