Đang gửi

Tác phẩm

Trần Xuân Đức Anh

Trường, lớp
Trường Đại học Thương mại, lớp K57B2LD
Đơn vị
Đoàn Thanh niên trường Đại học Thương mại
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(32)
Đặng Huyền Trang

Trường, lớp
Trường đại học Thủ đô Hà Nội - Lớp GDTH D2023C
Đơn vị
Khoa Sư Phạm, lớp GDTH D2023C
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(6)
Đinh Nguyễn Tùng Khánh

Trường, lớp
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị
K68-XD1
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Chu Đức Trung

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
CLB Lý luận trẻ - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(61)
Nguyen Nhu Y

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
Khoa khoa học Quản lý - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Chu Đức Trung

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
CLB Lý luận trẻ - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(5)
Đinh Nguyễn Tùng Khánh

Trường, lớp
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị
K68-XD1
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Bùi Thiên Lộc

Trường, lớp
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Chi đoàn K22504
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Chi đoàn K22504
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Chu Đức Trung

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
CLB Lý luận trẻ - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(60)
Chu Đức Trung

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
CLB Lý luận trẻ - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(4)
Chu Đức Trung

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
CLB Lý luận trẻ - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Nguyen Nhu Y

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
Khoa khoa học Quản lý - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)