Đang gửi

Tác phẩm

Đinh Nguyễn Tùng Khánh

Trường, lớp
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị
K68-XD1
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đội SVTN Chương trình Đào tạo Quốc tế - SIE

Trường, lớp
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị
Hội sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Công Hiếu

Trường, lớp
Đại Học Tôn Đức Thắng, 22H10101
Đơn vị
22H10101
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Minh Thiện

Trường, lớp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 47.01.SPLSDL.D
Đơn vị
KHOA ĐỊA LÍ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đinh Nguyễn Tùng Khánh

Trường, lớp
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị
K68-XD1
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Minh Thiện

Trường, lớp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 47.01.SPLSDL.D
Đơn vị
KHOA ĐỊA LÍ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Đội SVTN Chương trình Đào tạo Quốc tế - SIE

Trường, lớp
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị
Hội sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Minh Thiện

Trường, lớp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 47.01.SPLSDL.D
Đơn vị
KHOA ĐỊA LÍ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Tô Thy Thương

Trường, lớp
Trường Đại học Quy Nhơn
Đơn vị
Hoá học K43, Khoa Khoa học Tự nhiên
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(14)
Nguyen Nhu Y

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đơn vị
Khoa khoa học Quản lý - NEU
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đội SVTN Chương trình Đào tạo Quốc tế - SIE

Trường, lớp
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị
Hội sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Đặng Huyền Trang

Trường, lớp
Trường đại học Thủ đô Hà Nội - Lớp GDTH D2023C
Đơn vị
Khoa Sư Phạm, lớp GDTH D2023C
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(5)