Đang gửi

Tác phẩm

Đinh Nguyễn Tùng Khánh

Trường, lớp
Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị
K68-XD1
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
NGUYỄN TẤN LỢI

Trường, lớp
Trường Đại học Cần Thơ, Nuôi trồng thủy sản A2 K48
Đơn vị
Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(3)
Trần Thị Khánh Linh

Trường, lớp
Trường Đại học Y Dược Huế - Lớp YHCT22A
Đơn vị
Huế
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(269)
Tô Thy Thương

Trường, lớp
Trường Đại học Quy Nhơn, Hoá học K43
Đơn vị
Khoa Khoa học Tự nhiên
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(8)
Nguyễn Đỗ Nhã Uyên

Trường, lớp
Lớp Văn 3B, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Đơn vị
Câu lạc bộ Sinh viên 5 Tốt Đại học Huế
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(2)
NGUYỄN PHƯƠNG TUYẾN

Trường, lớp
Đại học Sư Phạm TP.HCM
Đơn vị
Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hoàng Lan Dương

Trường, lớp
Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk_GDMNK48A
Đơn vị
Hôi sinh viên VN trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Thị Hảo

Trường, lớp
Trường Đại học Nha Trang
Đơn vị
Khoa Kinh tế
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Phương Tuyến

Trường, lớp
Đại học Sư Phạm TP.HCM
Đơn vị
Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Bùi Thiên Lộc

Trường, lớp
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Chi đoàn K22504
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Chi đoàn K22504
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Thuận An

Trường, lớp
Trường Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh, lớp 21DTHA1
Đơn vị
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Phúc

Trường, lớp
Lớp 19KT1, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đơn vị
Đội Thanh niên tình nguyện D.A.U
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(69)