Đang gửi

Tác phẩm

Vũ Thị Thùy Dương

Trường, lớp
Ngành Lịch sử k20 - Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
Đơn vị
trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(0)
Đào Thị Thu Hằng

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm - TU3Q
Đơn vị
Đại học Huế
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(2)
Phan Ngọc Diễm

Trường, lớp
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị
Cá nhân
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(0)
Vũ Quang Linh

Trường, lớp
Lớp K72B2, Khoa LLCT - GDCD, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị
Thành phố Hà Nội
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(2)
Nguyễn Hiếu Hạnh

Trường, lớp
Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM
Đơn vị
Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(17)
Tô Minh Tuấn

Trường, lớp
Lớp QH.2019.YA, Trường Đại học Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội
Đơn vị
Trường Đại học Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(9)
Trần Ngọc Huyền

Trường, lớp
Đại học Kiên Giang, B021NA1
Đơn vị
Đoàn trường Đại học Kiên Giang
Thời gian
28/03/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Văn Song Phúc

Trường, lớp
Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đơn vị
Lớp Báo mạng điện tử K41
Thời gian
29/03/2024
Bình chọn
(24)
Nguyễn Khải Hoàng

Trường, lớp
Lớp A3 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian
29/03/2024
Bình chọn
(1)
Trịnh Xuân Hoàng

Trường, lớp
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, 19Q3
Đơn vị
Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thời gian
29/03/2024
Bình chọn
(35)
Lê Thành Nguyên

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
Hội sinh viên - Học viện Ngoại giao
Thời gian
29/03/2024
Bình chọn
(1)
Nguyễn Chí Hải

Trường, lớp
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị
Khoa Giáo dục Quốc phòng
Thời gian
29/03/2024
Bình chọn
(15)