Đang gửi

Tác phẩm

Nguyễn Hải Hà

Trường, lớp
Đại học Kinh tế - Luật
Đơn vị
Liên Chi hội Khoa Luật
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(9)
Lê Nguyễn Tố Lam

Trường, lớp
Trường Đại học Khánh Hòa
Đơn vị
Đoàn- Hội Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(3)
Nguyễn Hải Hà

Trường, lớp
Đại học Kinh tế - Luật
Đơn vị
K21504
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(3)
Nguyễn Hải Hà

Trường, lớp
Đại học Kinh tế - Luật
Đơn vị
K21504
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)
Trần Khánh Huyền

Trường, lớp
Học viện Ngoại giao
Đơn vị
IMC2
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(8)
Nguyễn Ngọc Phi

Trường, lớp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa học máy tính
Đơn vị
Khoa học máy tính
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Lê Hữu Đức

Trường, lớp
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Đơn vị
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hoàng Thiên Kim

Trường, lớp
Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh, lớp MT23CN
Đơn vị
Đoàn khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(4)
Cao Hoàng Như Khánh

Trường, lớp
Trường Đai Học Kiến Trúc Đà Nẵng,lớp 21DH1
Đơn vị
cộng tác viên văn phòng đoàn
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(59)
Võ Minh Hiếu

Trường, lớp
Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, lớp CĐLT02 ĐHB
Đơn vị
Link đọc ấn phẩm thiết kế: https://online.fliphtml5.com/bqlukj/mgfq/
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(54)
Lê Nguyễn Bảo

Trường, lớp
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Đơn vị
Trường đại học Bình dương phân hiệu Cà mau - Lớp 232101AV001
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(0)
Nguyễn Hải Hà

Trường, lớp
Đại học Kinh tế - Luật
Đơn vị
K21504
Thời gian
02/04/2024
Bình chọn
(1)